Die Klasizistischen Strukturen

Die klassizistischen Strukturen – série obrazů a koláží, Kunsthochschule Berlin Weissensee, 2013.

Navazuje na Et in Arcadia ego. Rodinný dům, místo konzervovaného pocitu bezpečí, prostor, kde se zastavil čas.


Die klassizistischen Strukturen – a series of paintings and collages, Kunsthochschule Berlin Weissensee, 2013.

A continuation of Et in Arcadia ego. A detached single-family house, a place of conserved feeling of safety, a space where time stood still.