Art Class

Výtvarná výchova – série obrazů, objektů a publikace v instalaci, diplomová práce na AVU, Praha 2015.

Uspěchané postavičky, holubice míru, řehtající se slunce – ilustrace z učebnic se vynořují z potlačených hlubin kolektivní paměti naší nedávné minulosti. Tentokrát se s nimi však něco děje, dostaly jasný cíl. Bezčasí skončilo. Konec nostalgické pohody byl vyměněn za šanci stát se podnikatelem sebe sama.


Art Class – a series of paintings, objects and publication in an installation, diploma thesis at AVU, Prague 2015.

Rushing figures, the peace dove, a snickering sun – illustrations from elementary school textbooks rise from the depths of the collective memory of our recent past. This time, however, something is happening, they are given an explicit goal. Timelessness is over. The nostalgic tranquility has been traded in for a chance to become an entrepreneur on one’s own self.