Carpe Diem

Carpe Diem – série obrazů a objektů, Fait Gallery PREVIEW, Brno 2015, spolu s Alžbětou Bačíkovou.

Doma na kredenci stála váza. Byla pro mě symbolem „minulé doby“. Připomínala mi cosi, co jsem intuitivně vnímala už v dětství, při hrách na normalizačních prolézačkách – cosi zvláštního, spojeného s tvarem, který do dnešní doby nepatří.

Uplácala jsem z hlíny vytěsněnou minulost a postavila ji na poličku, stejně nepatřičnou jako ta váza doma na kredenci.


Carpe Diem – a series of paintings and objects, Fait Gallery PREVIEW, Brno 2015, in collaboration with Alžběta Bačíková.

There was a vase on the credenza at home. For me, it was a symbol of a past era. It reminded me of something I was intuitively aware of even as a child, while playing on normalization-era jungle gyms: something strange, linked to a form which does not belong in the present.

I took some clay, slapped together a suppressed past, and put it on a shelf, just as inappropriate as the vase on the credenza at home.