Sabra Identity

Sabra Identity – série objektů v instalaci, Bezalel Academy of Arts and Design Izrael 2014.

V arabštině slovo „Sabra“ označuje totéž, kaktus, rostlinu, typicky se vyskytující na území Palestiny. Rozsáhlé porosty kaktusu (Sabra) jsou mnohdy jediným zbylým svědectvím o existenci zmizelých palestinských vesnic – zaniklých díky expanzi jiných „Sabras“.


Sabra Identity – a series of paintings in an installation, Bezalel Academy of Arts and Design, Israel 2014.

In Arabic, the word „Sabra“ means the cactus, a plant typical for Palestine. Expansive crops of the cactus (Sabra) are often the only remaining testimony of the existence of disappeared Palestinian villages – vanished thanks to the expansion of the other “Sabras”.