Stronger Dog fucks

 

Silnější pes mrdá – série obrazů a objektů v instalaci, Cena EXIT, Ústí nad Labem, 2015.

Hřiště je prostorem prvního poznávání mezilidských vztahů a ideální arénou pro porovnávání sil. Obsahem práce, která vznikla pro Cenu Exit 2015, je zkoumání forem manipulace a způsobů boje za úspěch zasazených do dětského světa.

Stronger Dog fucks – a series of paintings and objects in an installation, EXIT Award, Ústí nad Labem, 2015

 This work made exclusively for EXIT Award 2015 is based on exploring forms of manipulations and methods of struggle for success all set in child’s world. The playground is a place where first exploration of interpersonal relations is best recognizable and it’s an ideal arena for comparing power. A place which supposed to be an area of freedom is only built by continuous evaluation and supervision.